Böcek İlaçlama

Böcek İlaçlama

İstanbul Geneli 7/24 Servis

Halk sağlığı kapsamında, insanların iş ve yaşam alanlarının böceklere karşı ilaçlanması ve bu ilaçlama faaliyetlerinin yönetmelikte yer alan usul ve esaslara uygun bir şekilde hayata geçirilmesi önem teşkil eder. Profesyonel Böcek İlaçlama, birtakım önlemlerin alınması, kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaydan geçmiş olması gibi spesiyal nitelikleri ihtiva eder. Bu kıstaslar ışığında gerçekleştirilen bir böcekkontrol programı ile, sorunun tekrar etmesinin önüne geçmek hedef alınır.

 

Bu zararlı organizmalar, farklı tipolojik bölgelerde yaşama ve beslenme kabiliyetine sahiptir. Bu sayede, kapalı ve açık alanlarda uzun müddet toplu halde barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Geçerli bir plan ve program dahilinde müdahale eylem planı aktive edilmezse, sürekli çoğalma gösteren bu zararlılar tüm çevre dokuları saracaktır. Böyle bir durumda hem çevre düzeni ve hijyeni gibi niteliklerde düşüş gözlenecek hem de gıda ve eşyalara sirayet eden mikrobik bakteriler sebebiyle sağlık sorunları baş gösterecektir. Bu canlılar her ne kadar ekolojik dengenin ayrılmaz bir parçası olsalar da, insana ait alanları işgal ettiklerinde verebilecekleri zararın boyutu oldukça büyük olmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse;

Haşerelerin Zararları

 Tarım alanlarında, bitkileri yok ederler.
 Temas yoluyla, taşıdıkları virüsleri insan fizyolojisine aktarırlar.
 Solunan havanın zararlı bakteri oranını arttırırlar.
 Asalak tipte böcekler, kan emici özelliğiyle hem hastalık yayarlar hem de kandaki besin değerlerini düşürürler.
 Ev ve ofis ortamındaki eşyaları kemirirler.
 Alanlardaki toz ve partikül düzeyini yükseltirler.
 Gıdalar üzerinde gezinme ve tüketme yoluyla zehirlenmeye yol açarlar.
 Isırgan ve saldırgan tipte böcekler, yaralama yoluyla zarar verirler.


Haşere İlaçlama Yöntemleri

Böcek İlaçlama, bazı yapısal niteliklerin ve değişken tipolojik saptamaların analizi neticesinde gerçekleştirilmektedir. Farklı yapılanmalarda tek tip ilaçlama kabul gören bir uygulama değildir. Hem yapının kütle kompozisyonu hem de hedef alınan canlının yaşama ve beslenme karakteri, ilaçlamanın yön ve yöntemlerini belirlemektedir. Bu noktada; kullanılacak ilacın muhtevasından bu ilacın uygulanmasında tercih edilecek materyallere kadar doğru bir planlama süreci gerekli olmaktadır. Ancak bu esasların dikkate alınması neticesinde, böceklerin ortamdaki tüm varlığı ekarte edilebilir. Aksi takdirde bilinçsiz ve amatör bir ilaçlama eyleminden öteye geçmeyen, kısa vadeli bir müdahale hayata geçirilmiş olur. Tüm teknik donanımı bünyesinde barındıran profesyonel bir ilaçlama şirketi, bu bahsi geçen parametreler ışığında en doğru faaliyet planını gerçekleştirir. Peki, böcek ilaçlama yöntemleri nelerdir? İşte en etkin ve yoğun kullanım alanı bulan yöntemlerden bazıları;


1. Kokulu İlaçlama: Böcek ve haşerelerin yoğun istilasıyla karşı karşıya kalınan durumlarda kokulu ilaçlama yöntemi oldukça etkindir. Sıvı ilacın gerekli aparatlar yardımıyla alanın geneline püskürtülmesi esasına dayanır. Bazı koruyucu önlemlerin alınması gereklidir.


2. Kokusuz İlaçlama: Bu ilaçlama yöntemi, daha pratik bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Mekandaki insan ve hayvanların ekstra bir korunma planına ihtiyacı olmaz. Belli bir haşere grubunda oldukça etkin bir faaliyettir.


3. Jel İlaçlama: Jel kıvamında tasarlanan yemin, tüketilmesine bağlı olarak zararlının öldürülmesi hedef alınır. Böcek yuvasında infilak olacak ve onu yiyen diğer böcekler de teker teker ölecektir. Hangi durumlarda daha etkin olacağı, yetkili kurumlarca
saptanmalıdır.


4. Fare İstasyonu: Adından da anlaşılacağı üzere fareler üzerinde uygulanan bir imha planıdır. Farenin ilgisini çeken bir koku ve tat ihtiva eden ilacın kutu içerisine yerleştirilmesi yöntemiyle sağlanır. Bu sayede, evcil hayvanlar ve küçük çocuklar için risk teşkil etmeyen bir düzen kurgulanmış olur.


Böcek ve Kemirgen İlaçlama Servisi


Böcek İlaçlama, servisi, gerekli koşulları sağlamış ve yetkili kurumlarca gerçekleştirilen denetimlerden geçmiş firmalarca sağlanan bir hizmet alanıdır. Bu firmalar, tüm hijyen ve sağlık koşullarını ön planda tutan bir ilaçlama seansı hayata geçirirler. Buna ek olarak, can güvenliği ve çevre dokulara hassasiyet gibi gerekli adımları da planlarlar. İnsana ve insanların toplu ya da kişisel kullanım alanlarına müdahale içeren tüm hizmet kolları, devlet kuruluşları tarafından birtakım inceleme ve denetimlere tabi tutulurlar. Bu yönde sahip olunması elzem sertifikalar bulunmaktadır. Firmamız, gerekli tüm izin belgelerini ve sertifikaları iç yapılanmasında barındıran kurumsal bir oluşumdur. Bu sayede, sunduğumuz tüm teknik hizmet kollarını, insana zarar vermeyecek programlamalar eşliğinde gerçekleştirmekteyiz. Uzun yılların verdiği deneyim ve tecrübe ile, uzman kadromuz her
türlü ilaçlama talebinize karşılık vermektedir.


Haşere İlaçlama Ne Kadar?


Haşere ilaçlama ücretleri, bazı hususiyetlerin belirlenmesine bağlı olarakdeğişkenlik gösterir. Firmaların hizmet politikasında yer alan fiyatlandırma kıstasları da bu belirleyici unsurlar arasında yer almaktadır. İlaçlama yapılacak mekanın hacimsel varlığı ve saptanan böcek ve böceklerin ihtiyaç duyduğu ilaçlama planı, bir ücret tarifesinin oluşmasında etkendir. Tüm bunların dışında, firmamızdan sağlayacağınız hizmetler ekonomik koşullar ve avantajlı fiyatlar dahilinde olacaktır. Firmamız, müşteri memnuniyeti kavramına verdiği değeri, fiyatlandırma politikasında da ispat etmektedir. İş yerleri, ofisler, açık alanlar, konut ve haneler, apartmanlar, siteler, otoparklar, bahçe ve parklar, AVM’ler, fabrikalar ve benzeri tüm yapısal oluşumlar, ilaçlama planımıza dahil ettiğimiz mekanlar arasında yer alır. Üstün kaliteli ve kurumsal bir ilaçlama hizmetine ulaşmak için, firmamız irtibat kanallarından randevu ve destek sağlayabilirsiniz.